nodeimage

Os Senioruniversitet

"Økonomisk ulikhet - et atferdsøkonomisk perspektiv"

Dato

07.mai

Tidspunkt

11:00

 

Professor Kjetil Bjorvatn:

«Økonomisk ulikhet – et atferdsøkonomisk perspektiv»

Ordet økonomi betyr eigentleg hushald, og er noko vi alle dagleg er opptekne med. Økonomisk ulikskap vil det vera i alle samfunn. Korleis kan vi leva med det?

Kjetil Bjorvatn er født i 1965. Han er phil. dr. og professor ved Samfunnsøkonomisk institutt, Noregs Handelshøgskule (NHH), der åtferdsøkonomi er sentralt i forsking og undervisning. I åtferdsøkonomien er ein opptatt av korleis psykologiske faktorar som haldningar, motivasjon, kjensler, etikk og moral påverkar, og blir påverka av, økonomiske vedtak. Nobelprisen i økonomi for 2017 er gitt til ein pionér i åtferdsøkonomi. Dette fagleg vanskelege tema som betyr så mykje for dagleglivet vårt, vil Kjetil Bjorvatn gi oss innblikk i slik at vi kan forstå litt av det som foregår i økonomien.

 

Førehandssal og billettsal i døra, kr. 100,-

Os Senioruniversitet arrangerer møte med foredrag som gir fordjuping i aktuelle, historiske og lokale emne. 

Alle – unge og eldre – er velkomne!

 

Følg gjerne vårt Facebook-arrangement

Opningstider

mandag - fredag 11.00 - 16.30
laurdag  11.00 - 16.00
søndag 12:00 - 18:00