I haven

Arne Kavli giftet seg i 1903 med Tulla Larsen. Det er formodentlig Tulla som sitter i haven med håndarbeide en varm sommerdag. Bildet er tydelig inspirert av den franske postimpresjonismen – kanskje har Bonnard vært et forbilde her. Paletten og motivet peker fremover mot Kavlis videre virke som kunstner, som vi kjenner så godt fra motivene fra Rønnes.