Kunst og demens – Tirettelagd omvisning Kl. 11:30 – 13:30

Om mennesket langs kysten: Gude og Haaland.

Omvisingane er gratis og eit tilbod til menneske med demens med følgjeperson. Ein treng ingen førehandskunnskap, og omvisingane blir spesielt tilrettelagde for dei påmelde. Alle får sitjeplassar ved kunstverka, og erfarne formidlarar syter for ein open samtale der alle kan bidra med eigne tankar og assosiasjonar. Vi avsluttar med kaffi og ein hyggjeleg prat.

Påmelding til jorgen@oseana.no seinast torsdag 28. april. Avgrensa plassar.

I samarbeid med Kultureininga og med tilskot Bjørnafjorden kulturelle spaserstokk.

Hans Fredrik Gude: «Frisk bris ved den norske kyst», 1873.