nodeimage

Festspillene i Bergen: TUTU

Fra klassisk ballett og reality-TV

Dato

23.mai

Tidspunkt

19:00

Pris

Ord. 485,- / Stud. 215,-
Foto: Michel Cavalca
 
 
Please scroll down for english text
 
TUTU
Dans i all si prakt

Frå klassisk ballett og reality-TV.

 

TUTU er ei danseframsyning som visar både fjør og musklar. I ein virvelvind av rytmar og referansar som vil glede både eit trent auge og fans av Skal vi danse, drar seks mannlege dansarar gjennom 20 scenar og meir enn 40 karakterar som overraskar, imponerer og får publikum til å le høgt frå første minutt.

Denne fargerike framsyninga er ein leikande invitasjon inn i dansens verd, og parodi og hyllest går hand i hand. Her er klassisk ballett, samtidsdans, selskapsdans, rytmisk og akrobatisk dans, og særeigne utgåver av ikoniske scenar frå Svanesjøen, Dirty Dancing og Skal vi danse har sin naturlege plass ved sida av kvarandre.

Saman har kompaniet Chicos Mambo og koreograf Philippe Lafeuille skapt ei unik og underhaldande framsyning som utfordrar kjønnsstereotypar og bryt ned barrierar. Kompaniet er kjent for sin humoristiske sans og imponerande teknikk, og i TUTU demonstrerer dansarane båe delar. 

 

«Disse seks mennene i tutuer er dansere så vel som akrobater og klovner: De kan gjøre hva som helst.»
– FRANCE INTER

 

Varigheit
​1 t 15 min
 
Anbefalt alder
8+

 

Medverkande

  • Chicos Mambo
  • La Feuille d’Automne
  • Philippe Lafeuille kunstnerisk leiar, koreografi
  • Romain Compingt dramaturgi
  • Dominique Mabileau lysdesign
  • Armand Coutant lys, sceneproduksjon
  • Hugues Antisten lyddesign
  • Corinne Petitpoerre kostyme
  • Gwendoline Quiniou parykkdesign 
  • David Guasgua, Pierre-Emmanuel Langry, Julien Mercier, Benout Peillon, Vincenzo Veneruso, Stéphane Vitrano medverkande

 

Støtta av
Vestland fylkeskommune

 

Ord. 485,-
Barn u.16: 125,-
Honnør: 435,-
Under 30 år/student: 215,- 
 
__________________________________________________________________
TUTU
Dance in all its glory

TUTU is a dance performance that presents both plumes and muscles. In a whirlwind of rhythms and references that will delight both the trained eye and fans of Strictly Come Dancing, six male dancers go through 20 scenes and more than 40 characters that surprise, impress, and make the audience laugh out loud from the very first moment.

This colourful performance is a playful invitation into the world of dance, and parody and tribute go hand in hand. Here, there is classical ballet, contemporary dance, ballroom dance, rhythmic and acrobatic dance, and distinctive versions of iconic scenes from Swan Lake, Dirty Dancing and Strictly Come Dancing have their natural place next to each other.

Together, the company Chicos Mambo and choreographer Philippe Lafeuille have created a unique and entertaining performance that challenges gender stereotypes and breaks down barriers. The company is known for its humorous outlook and impressive technique, and in TUTU the dancers demonstrate both.

"These six men wearing tutus are dancers as well as acrobats or clowns: They can do anything."
– FRANCE INTER

Chicos Mambo
La Feuille d’Automne
Philippe Lafeuille artistic leader, choreography
Romain Compingt dramaturgy
Dominique Mabileau lighting design
Armand Coutant light, stage production
Hugues Antisten sound design
Corinne Petitpoerre costume
Gwendoline Quiniou wig design
David Guasgua, Pierre-Emmanuel Langry, Julien Mercier, Benout Peillon, Vincenzo Veneruso, Stéphane Vitrano cast

Duration: 1 h 15 min

Recommended ages: 8+

Supported by Vestland County Council

 

Servering

Oseana kafé og restaurant - for opningstider, meny og tinging av bord ring 53 69 51 40.

Opningstider

mandag stengt
tirsdag - fredag 11.00 - 16.30
laurdag  11.00 - 16.00
søndag 12:00 - 18:00