nodeimage

KUNST OG DEMENS - tilrettelagd omvisning

Landskap og naturmotiv sett gjennom nokre bilete i Griegsamlingen. 

Dato

30.mars

Tidspunkt

11:30

Omvisingane er gratis og eit tilbod til menneske med demens med følgjeperson. Ein treng ingen førehandskunnskapar, og omvisingane blir spesielt tilrettelagde for dei påmelde. Alle får sitjeplassar ved kunstverka, og erfarne formidlarar syter for ein open samtale der alle kan bidra med eigne tankar og assosiasjonar. Vi avsluttar med kaffi og ein hyggeleg prat. 

 

 Påmelding til evelyn@oseana.no seinast torsdag 7. mars.  Avgrensa plassar. 

 I samarbeid med Kultureininga og med tilskot frå Bjørnafjorden kulturelle spaserstokk. 

 

Følg gjerne vårt Facebook-arrangement!

Servering

Oseana Kafé og restaurant, tlf. 53695140

Opningstider

mandag stengt
tirsdag - fredag 11.00 - 16.30
laurdag  11.00 - 16.00
søndag 12:00 - 18:00