Organisasjon

Drifta av Oseana er organisert i eit kommunalt føretak (KF). Dette er eit selskap om lag på linje med eit aksjeselskap, med eige styre og tilsette. Os Kommunestyre har oppnemd følgjande styre for Oseana KF for 2016-2017:

Styremedlemmar:

 • Gert Atle Gundersen – Leiar
 • Gustav Bahus 
 • Janicke Mitsem
 • Hilde Jensen
 • Torbjlørg Brattabø
 • William Lindborg
 • Bjørn Stian Bjoravik

Varamedlemmar:

 • Anita Lindvik Hjelle Sævareid
 • May Brit Haringstad Mjøs
 • Paal Moberg
 • Marita Strønen
 • Susanne Lekven
 • Hans Petter Jørgensen
 • Otto Lyssand

Opningstider

mandag - fredag 11.00 - 16.30
laurdag  11.00 - 16.00
søndag 12:00 - 18:00