nodeimage

Renate Rivedal - om Henri Matisse

Foredrag

Dato

31.januar

Tidspunkt

18:00

Pris

Ord. 100,-

Foto: Henri Matisse: Raud harmoni

 

Foredrag: Renate Rivedal - om Henri Matisse

 

Henri Matisse (1869-1954) vert sett på som den aller fremste koloristen på 1900-talet, og vert framleis rekna som ein av dei aller største blant dei tidlege modernistane. Han hadde ein vesentleg påverknad på den europeiske modernismen si utvikling mot abstraksjon i dei fyrste tiåra av 1900-talet. Matisse henta inspirasjon frå asiatiske og afrikanske kunstverk og tradisjonar. Med dei vibrerande fargane sine, og fridom i form og linje, med sitt lys, sine mønster, blomar og menneskekroppen, er han framleis ein inspirasjon.

 

 Foredraget er ein del av samtale- og foredragsserien SAMLING.

 

 Ord. 100,-

 

Gratis for medlem av Oseana kunstklubb.

 

Følg gjerne vårt Facebook-arrangement!

Servering

Oseana Kafé og restaurant, tlf. 53695140

Opningstider

mandag stengt
tirsdag - fredag 11.00 - 16.30
laurdag  11.00 - 16.00
søndag 12:00 - 18:00