nodeimage

Samling - Nikolai Astrup i Greigsamlingen

Foredrag

Dato

23.mars

Tidspunkt

15:00

Pris

Ord. 100,-

Foredrag med Tove Haugsbø, Phd.førstekonservator KODE.

 

Griegsamlingen inneheld fleire måleri av den etter kvart internasjonale vestlandskunstnaren Nikolai Astrup. Måleria viser ei breidd i kunstarskapen når det gjeld motiv og teknikk, og er sentrale kjelder for å forstå Astrup som kunstnar. Haugsbø vil ta for seg måleria si historiske reise frå Astrup sin pensel til Greigsamlingen og Oseana, alt sett i lys av det pågåande arbeidet med ein resonnerande katalog over Astrup sine verk. 

 

Varar omlag ein time.

Ord. 100,-

Gratis for medlemar av Oseana Kunstklubb.

 

Facebookarrangement

 

Servering

Oseana Kafé og Restaurant: 53 69 51 40

Opningstider

mandag stengt
tirsdag - fredag 11.00 - 16.30
laurdag  11.00 - 16.00
søndag 12:00 - 18:00