The search found 2 results in 0.038 seconds.

Søkeresultater

 1. Oseana - frå start til i dag

  Oseana skal overrekkast Os kommune om to veker, 29. april, og opna 17. juni 2011. Fredag 15. april startar billettsalet til opningsfesten.

  Det som starta som ei raus gåve frå Per Grieg sr og Grieg Foundation, eit museum til Os med kunst og kapital til bygging, tok fort form til å bli planar om eit kunst- og kultursenter, ein kombinasjon av kunsmuseum og kulturhus i moderne arkitektur plassert på Mobergsneset med Mobergsvikjo, Bjørnefjorden og Os sentrum som nærmaste naboar.

  admin - 01.03.2011 - 16:07

 2. Sponsorar

  Medlemmene av Oseanalauget er plassert inn på ulike nivå i sponsorpyramiden.

  • Hovuddonator kr 65 mill
  • Hovudsamarbeidspartnar kr 3 mill
  • Sponsor kr 2 mill
  • Ambassadør kr 500 000
  • Oseanavenn kr 2 000 – 500 000

  Oseanalauget si målsetting er å skapa begeistring for Oseana kunst- og kultursenter. Utan dette private engasjementet, og medlemmene i Oseanalauget sine økonomiske bidrag, hadde ikkje Oseana blitt ein realitet anno 2011!

  admin - 07.01.2016 - 10:45

Opningstider

mandag stengt
tirsdag - fredag 11.00 - 16.30
laurdag  11.00 - 16.00
søndag 12:00 - 18:00