Aften på Lindem

WERENSKIOLD, ERIK (1855-1938) ”Aften på Lindem” 1884 Olje på lerret, 83x98cm Etter forberedende studier i Kristiania, fant Werenskiolds egentlige kunstneriske utdannelse sted 1875-81 i München, hvor han også påbegynte illustrasjonene til Asbjørnsens og Moes norske folkeeventyr (1879-87). Den viktigste innflytelse på Werenskiolds kunst var det franske friluftsmaleri innenfor naturalismen som han lærte å kjenne under et opphold i Paris 1881-83. Sine motiv fant han i Norges natur og landbefolknings dagligliv. Landskap og figurer er oftest av like stor betydning for Werenskiold, som i løpet av 1880-årene tok inntrykk fra impresjonismen og i 1890-årene nærmet seg stemningsmaleriet. Det var likevel først i Telemark han fikk full utløsning for sin merkelige evne til å gripe det hjemlige i folketyper og landskap. I de tre somrene han bodde på Gvarv (1883-85) har han i en rekke større malerier vist oss nedre Telemarks åpne, brede natur med jordene i slak helling ned mot dalbunnens lauvskog og åsenes livligere rytme mot den lyse, gjerne litt disige himmel. (Dreyers Kunstleksikon)