Oseanas klimasatsing

Oseanas klimasatsing

Oseana er Miljøfyrtårnsertifisert og er medlem ar Klimapartnere.  Vi har sidan 2016 etablert kjeldesortering, elbil ladarar, videokonferanse rom, målingar på matavfall, samt optimalisert styringssystema våre for varmepumpe og solcelleanlegg. Vi har bytta ut all eingongsplast og vi bruker mykje tid på å informere leverandørar, samarbeidspartnarar og publikum om dei gode løysingane.  Fleire av desse tiltaka har spart oss for nærare 23% strøm sidan 2016. Vi ønskjer å gjere nye krav og forventningar til vår eigen styrke. 

Oseana har omlag 80.000 besøkjande pr. år. Som eit kommunalt føretak, ønskjer vi å gå føre med dei gode eksempla. i 2020 laga vi mellom anna seks klimafilmar som blir vist i sosiale medium og i førekant av kinoframsyningane våre.  

Vi jobbar med berekraft og vil rette oss etter FNS berekraftmål fordi det gjev meining, internt samhald, og kulturhuset fleire samfunnsnyttige bein å stå på. Vidare gjev dette oss betre økonomi, som vi kan bruke på kunst- og kulturopplevingar til glede for publikum. 

Norsk kultursektor lanserte grønt veikart for kulturlivet i mars 2021. Dette arbeidet har Oseana, som representant i styret i Norske kulturhus, aktivt delteke i. Norske kulturhus hadde over 13 millionar besøkjande i 2019, så klart vi kan gjere ein forskjell! 

Vi vil gjerne ha di tilbakemelding på klimaarbeidet vårt, og dersom du har innspel er du velkommen til å kontakte oss.

Se vårt Miljøfyrtårn sertifikat (PFD)

Hvis alle gjer litt, blir forskjellen stor!

– Oseana tilsette