Om kulturhuset og Grieg Kunstsamling

Om kulturhuset og Grieg Kunstsamling

Oseana kunst- og kultursenter ligg på Os, i Bjørnafjorden kommune, like sør for Bergen. Du finn oss i brytninga mellom sjø og land på Mobergsneset, og her kan du oppleva unik kunst og kultur, kombinert med vakker natur, friluftsliv og god mat. 

Kultursal, restaurant, galleri og lokale for kurs, konferansar, møte og selskap er fordelt på 5800 kvadratmeter. Grieg Kunstsamling består av fleire hundre kunstverk, hovudsakleg av norske kunstnarar.  

Oseana har eit av Noregs største solcellepanel, og vi har Miljøfyrtårn-sertifisering. 

Nærleiken til Bergen gjer det lett å besøka oss, både med bil og buss (rute 600 til Osøyro).  Det er ca tre mil til Bergen sentrum, og like langt til Bergen Lufthavn Flesland.  

Dersom du ønsker eit lengre opphald, kan vi anbefala overnatting på Solstrand Hotel & Bad eller Bjørnafjorden Hotell. 

Ditt besøk

For deg med nedsett funksjonsevne

Treng du telespole til høyreapparat kan dette fårs ved henvending i resepsjonen.

Oseana har 2 antall plassar på amfi-rad 1 (golvnivå) som er reservert for rullestolbrukarar. I foajèen og i underetasjen finns toalett tilpassa bevegelseshemma. Tilkomst til toaletta i underatasje via heis er mogleg.

Ved behov for bistand kan du kontakte ein av våre vertar i foajéen. Rullestolplass bestillast ved å kontakte vårt billettkontor på tlf: 91750231.

Parkering for bevegelseshemma foran huset på merka plassar.

Heis frå foaje til restaurant og kunstgalleri.

Årsmelding

Her finn du til ei kvar tid Oseana si siste årsmelding:

Historia bak

Frå kunstsamling til kulturhus

2006: 

Per Grieg sr. tok kontakt med Os kommune v/ordførar Terje Søviknes.  Han presenterte tankane om å byggja eit kunstmuseum som skulle husa Grieg Foundation si kunstsamling, og gjera denne tilgjengeleg for folk flest. Sjølve bygget skulle også vera spektakulært, helst liggja ved fjorden, og representera noko nytt i høve tradisjonelle kunstmuseum. 

Initiativet frå Grieg resulterte i ein omfattande prosess i Os kommune. Regionale, nasjonale og internasjonale kulturmiljø vart utfordra, og alle fekk koma med sine kravspesifikasjonar. Idéen utvikla seg til eit multifunksjonelt kunst- og kultursenter, teikna av Grieg Arkitekter v/Andreas Grieg.

18. desember 2008: 

Samrøystes vedtak i Os kommunestyre om realisering av Oseana kunst- og kultursenter.

24. april 2009:  

Byggjestart på Mobergsneset.  Overskotsmassar blei nytta til ny molo i Os Hamn.  

17. juni 2011: 

Offisiell opning av Oseana kunst- og kultursenter.

Senteret er finansiert i eit offentleg-privat spleiselag mellom den gong Os kommune, Hordaland fylkeskommune, Grieg Foundation, næringsaktørar i Oseanalauget og andre private gjevarar. Total kostnad var ca 200 millionar kroner.

Organisasjon

Drifta av Oseana er organisert i eit kommunalt føretak (KF).  

Styret for Oseana KF 2021-2022: 

Styremedlemmar: 

 • Daniel Skotheim (leiar)
 • Audun Hasti (nestleiar) 
 • Anita Nysæther Kristiansen 
 • Ruth Elin Midtbø
 • Kenneth Smørdal
 • Henriette Tverli Dale
 • Eirik Berggren (tilsetterepresentant)

Varamedlemmar: 

 • Terje Raunsgård 
 • Gøril Nordtveit 
 • Anna Parnefält Størksen 
 • Anne Kristine Tøsdal (tilsetterepresentant) 

Støttespelarar

 • Grieg Foundation
 • Alutec AS
 • Kavlifondet
 • Sparebanken Vest
 • Fana Sparebank
 • Strømberg Gruppen AS
 • Storbergen/OBOS

Oseanalauget

Oseanalauget var Oseana kunst- og kultursenter sitt eige sponsorlaug. Lauget besod av verksemder og privatpersonar som alle bidrog med midlar til bygging av senteret. Oseanalauget si målsetting var å skapa begeistring for Oseana kunst- og kultursenter. Utan dette private engasjementet, og medlemmane i Oseanalauget sine økonomiske bidrag, hadde ikkje Oseana blitt ein realitet anno 2011!

Samarbeidsparnarar

Bjørnafjorden kommune

Vestland Fylkeskommune