Aphorisms 1984

Sam Francis (1923-1994) – Amerikansk ”Aphorisms 1984” Akryl på papir klebet på lerret og montert på plate – 65×94,5 ”These paintings approach you where you are” Anskaffet 2005 hos Galleri KB, Oslo 12. februar 2005 åpnet Galleri Kaare Berntsen dørene for den amerikanske ekspresjonisten Sam Francis Salgsutstillingen omfattet rundt 30 heftige malerier fra kunstnerens siste leveår, 1994, og var en sensasjon i norsk gallerisammenheng. Utstillingen ble arrangert som et ledd i Galleri Kaare Berntsens planer om et større mangfold. De tradisjonelle vår- og høstutstillingene suppleres med spesialutstillinger hentet fra fjern og nær. Disse utstillingene byr på nye opplevelser og impulser for det kunstinteresserte publikum. Francis er blant de mest sentrale amerikanske kunstnerne i sin generasjon, men hans innflytelse rekker langt utover hjemlandets grenser. Blant hans samtidige finner vi navn som Jackson Pollock, Willhelm de Kooning, Clyfford Still og Arshile Gorsky – en gruppe kunstnere som påvirket hele den vestlige verdens kunstuttrykk fra slutten av 1940-årene.