«Astrid»

Frida Hoeck Rusti var genre- og portrett-maler. Hun var påvirket av sin lærer Karl Gussow i Berlin og sin ektemann, maleren Olav Rusti. Hun malte i den stil som var vanlig i overgangen mellom senromantikk og realisme. Dette bildet er et typisk eksempel med sin formfasthet og detaljrealisme, malt i varme glødende farger.