Niels Gaihede og lille Sophus

CHRISTIAN KROHG (1852 – 1925) Maler, tegner og journalist Mens den overveiende del av vårt lands mest kjente embedsmannsslekter er av utenlandsk opprinnelse, nedstammer Krohg-familien fra norske bønder, nærmere bestemt fra skogsbruket Krogen, søndre Høland. Det var først og fremst Eilif Peterssen som inspirerte Christian Krohg til kunstnerisk virksomhet. Studerte også sammen med Frits Thaulow i Karlsruhe. Avgjørende betydning for hans kunstneriske utvikling var oppholdet i Berlin, før han dro til Skagen i 1879, hvor Krohg fikk sitt kunstneriske gjennombrudd.