Elisabeth sittende på stol

Født i Bergen 1923, bosatt i Oslo. H.M.G. Stoltenberg, som er Per Grieg sr’s søster, har utdannelse fra Bergen Kunsthåndverkskole i 1943 og fra Statens Kunsthåndverkskole i Oslo 1944-45. Hun gikk på Ecole des Arts Decoratif Paris i 1948 og var elev ved Studieatelieret i Bergen 1957-60. Stoltenberg arbeider hovedsakelig med grafikk. Hun uttrykker seg gjennom et abstrahert billedspråk, hvor utgangspunktet er natur og livets forgjengelighet. Likevel kan nesten alltid figurative elementer skimtes i bildene hennes, og ofte gjør hun bruk av symboler. Bildene viser en kunstner som med stor sikkerhet behersker de grafiske virkemidlene for å få frem sitt kunstneriske uttrykk. H.M.G. Stoltenberg har hatt utstillinger i Stavanger, hvor hun var bosatt i lengre tid, samt i Sverige og flere ganger i Bergen, sist ved Festspillene i 1995.