En operation

Georga Elisa, kjent som Leis, Schjelderup hadde sin bakgrunn i et velstående borgerlig miljø. Familien Schjelderup hadde sterke kunstneriske interesser, med en spesiell forkjærlighet for billedkunst og musikk. Sin kunstutdannelse fikk Leis i Paris, hvor hun oppholdt seg i hele 12 år. Der ble grunnlaget lagt for hele hennes virke som kunstner.