«Epleblomster»

JAN ERIK WILLGOHS Født i Bergen1952 ”Epleblomster” Kjøpt Galleri Langegaarden, 2009 1973-80 Studerte ved Statens kunstakademi, Oslo Konsthøgskolan, Stockholm Royal College of Art; London 1980 Master of Art- degree, Royal College of Art, London 1980-84 Arbeidet i Stockholm og Vest-Berlin 1984- Arbeidet i Norge + Italia, Thailand, Frankrike og Kina Willgohs om sine malerier. Som man kan se av mine malerier, er farge og komposisjon viktige virkemidler. Selv om bildene ser ut til å være svært så figurative i sine motiv, så er det, som i musikken, ikke det som er det egentlige fokus. Med det mener jeg at landskapsmotivene, som er hentet fra nærområdet rundt mitt bo- og arbeidssted, bare er en setting eller scenografi for det egentlige innholdet. Dette egentlige innholdet handler om følelser og menneskelige situasjoner, en videreføring av den ekspressjonistiske landskapstradisjonen i Nord-Europa. Ofte fungerer maleriene som en «dagbok» over det levde livet. Teknikken jeg bruker er enkel og grov, men likevel gjenstår det vanskeligste: Å putte rett farge på rett sted for å få bildet til å fungere. Jeg starter arbeidet med en fornemmelse av innholdet som skal materialiseres. Så fremkommer bildet gradvis gjennom en dialog med lerretet. Det billedlige motivet kan endre seg mange ganger gjennom denne prosessen. Når alle billedelementene er falt på plass og forsterker hverandre, helheten fungerer og der ikke er noe å tilføye, er bildet «ferdig».