I motlys

(fra Norsk Kunstnerleksikon) Som impresjonistene malte han mest ute, direkte foran motivet. Naturen er alltid utgangsunktet, men det ferdige bilde blir en abstraksjon. Gjennom rendyrkingen og den sterke aksentuering av lys- og fargeinntrykkene søker han opplevelsen, selve essensen av naturen. Oftest drives abstraksjonen så langt at motivet bare skimtes. Med økende sikkerhet mestret han i årene fremover denne rike, blussende palett, gjerne forankret i et mettet svart.