Identitet

JENS JOHANNESSEN , maler og grafiker – f. 1934 «IDENTITET» – (blandingsteknikk/collage) – 1971 JJ begynte sin utdannelse på en tid da norsk kunst var i rask forandring og hederskronte overbevisninger var ved å tape sin innflytelse blant de unge. På Kunstakademiet i Oslo var han så heldig å få Reidar Aulie til lærer, som utmerket seg ved åpenhet og respekt for elevenes egenart. Allerede på sin første separatutstilling (1961) fremstod JJ som en selvstendig og egenartet maler. Behandlingen av materiale og koloritt ble viet særlig oppmerksomhet. Fargen og stoffet var allerede da J’s fornemste virkemidler. Hans orientering mot internasjonal, nonfigurativ kunst betydde ikke bare en utvikling mot en friere malerisk form, men også en frigjøring fra de herskende konvensjoner i tidens norske kunst. Fra 1970 nådde han frem til den særpregede teknikk og det formspråk som er særlig karakteristisk for JJ. Festspillutstiller i 1976.