Komposisjon

I 1946 avholdt Ekeland en separatutstilling i København hvor alle hans vesentlige verker fra krigsårene var med. Utstillingen vakte stor oppsikt, men ble ikke vist i Norge. I bladet «Kunsten idag» 1947 står det: I all sin sammensatte rikdom sto denne rystende personlighet meislet i vår bevissthet: maleren, dikteren og den revolusjonære. I Arne Ekelands person er disse tre smeeltet sammen til en enhet.