Laksevarp

Som de fleste andre av Dahls elever, fikk også Bull gode impulser av sin lærer. Maleriet «Laksefiske», datert 1836, gir oss et godt innblikk i Bulls natursyn og landskapstolkning. Landskapet er umiskjennelig norsk og det maleriske grepet av Dahls kaliber. Motivet viser et fjordparti, med høye fjell og drivende skyer i bakgrunnen. I forgrunnen ser vi noen fjellknauser der det er rigget til en lang bom med tauverk og taljer, en såkalt «laksegilje».