«Landsby»

Født i Kursk, Russland. Gift i 1907 med maleren Xan Krohn (født i Bergen). Bosatt i Oslo fra 1917. Studier i bysantinsk freskomaleri i Moskva og Novgorod, kunstakademiet i Kiev og St. Petersburg, samt utdannet også i Italia og Frankrike. K’s mor var russisk, faren en høyere offiser av russisk/svensk-finsk familie. Opphold tre år i Kaukasus der ekteparet malte fresker for Det georgiske museet i Tiflis. Etter at de slo seg ned i Norge fortsatte hun å føre en omflakkende tilværelse (Paris, Sør-Europa og Nord-Afrika). Sine flyktige reiseinntrykk har hun gjengitt i en rekke landskapsmalerier. Bildene kunne være holdt i kraftige farger med mørke konturer trukket opp med bred pensel. Sammen med sin mann drev hun også en tid malerskole.