Nykirken sett fra Strandgaten

Beskrivelse: Nils Krantz, født i Mosjøen 1886, død i Bergen 1954. Studieopphold i København, Paris, England, Italia. K. begynte tidlig å male. I København fikk han undervisning av Krøyer og Tuxen. Hans opphold i Paris fikk avgjørende innflytelse på hans kunst. Etter studieopphold/reiser slo han seg for godt ned i Bergen. For samtiden og ettertiden ble K. stående som selve bergensmaleren. Han tok opp den gamle prospektmaleritradisjonen, som hadde så store tradisjoner i Bergen. Utsmykninger bl.a. Nygård skole med 11 veggfelt med bylandskaper og motiver fra næringsliv.