Ungdom og felespiller

Ungdommene har stilt seg rundt felespilleren og synes å lytte oppmerksomt på hans spill. De har fargerike kjoler og drakter på seg. Ved å stille dem opp slik rundt felespilleren har kunstneren på en naturlig måte kunnet konsentrere seg om det varierte fargespillet i komposisjonen.