Bjørn Hegranes (1926 – )

Bjørn Hegranes er en vestlandskunstner som arbeider både med grafikk, maleri og collage. Men det var som grafiker han først slo igjennom, og så har han gradvis utvidet repertoaret sitt. Sjonglørene (2001) er et bilde som er karakteristisk for Hegranes måte å arbeide på i de senere årene. Det er en collage hvor han har anvendt innslag av grov lin som han har kombinert med maling. Mot en mørk bakgrunn ser vi en rekke hvite figurasjoner – mellom syv og åtte – som bygger seg opp over hverandre. Hver av dem er noenlunde klart avgrenset, og er malt på grovt lin i nyanser av hvitt, grått og brun-svart. Sett isolert kan disse figurasjonene være nesten hva som helst, men i lys av tittelen kan man lese bildet som et forsøk på å holde mange og uregelmessige figurer, plassert opp på hverandre, i ro slik at de ikke skal styrte sammen. Sjongløren makter dette, fordi han har lang trening bak seg. Men det må også kunstneren ha for å kunne male et bilde som dette, uten at vi skal få et ubehagelig inntrykk av at bildet faller sammen. Og det får vi ikke. Samtidig viser bildet Hegranes evne til å få frem ulike teksturer, både ved å bruke ulike collageelementer og ved sin bruk av grafiske virkemidler.

Slik kan dette bildet dreie seg om kunsten selv, et tema som Hegranes ofte har tatt opp i ulike sammenhenger. Nå er det en relativt lang vei fra de tidlige verkene hans, særlig raderingene, hvor han skildrer det kystlandskap han kjenner så godt fra oppveksten sin i Florø i Sunnfjord. Flere av disse raderingene er innkjøpt av Nasjonalmuseet. Men Hegranes slo seg ikke til ro med det – han har stadig gått eksperimenterende videre. Og ser vi nøyere på Sjonglørene aner vi at maleren Hegranes har tatt med seg den erfaring han har erhvervet seg som grafiker. Det er denne evnen til i stadig nye sammenhenger å utnytte og anvende alt det han har tillegnet seg gjennom et langt kunstnerliv, som gjør Hegranes beste bilder så interessante.