Leis (Georga Elisa) Schjelderup (1856 – 1933)

Georga Elisa, kjent som Leis, Schjelderup hadde sin bakgrunn i et velstående borgerlig miljø. Familien Schjelderup hadde sterke kunstneriske interesser, med en spesiell forkjærlighet for billedkunst og musikk. Sin kunstutdannelse fikk Leis i Paris, hvor hun oppholdt seg i hele 12 år. Der ble grunnlaget lagt for hele hennes virke som kunstner.

Men der ble hun ikke intro­du­sert for den nye realismen, men for en sen­romantisk, lett sentimental stil som hun anvendte i de første årene. Men utover på 1880-tallet oppdaget hun realismen, og det gjorde fargeholdningen både lysere og friskere. Men selv om hun lenge bodde i Paris og senere i Køben­havn, hentet hun stort sett motivene sine fra Norge. Grovt sett anvendte hun norsk natur i landskapene og norsk folkeliv i figurbildene. I de siste benyttet hun gjerne barn i hovedrollen, for det var en hovedrolle i hennes billedverden, fordi hun så ofte anvendte fortellinger og anekdoter. Det gjorde det nemlig enklere for betrakterne å leve seg inn i bildene hennes, ikke minst når barn sto sentralt.

Griegsamlingens En operation (1887) viser en ung pike som sitter oppreist i en seng, mens en eldre kone med briller og skaut på hodet gjør et eller annet med halsen hennes. Det dreier seg ikke om et kirurgisk inngrep, for damen er ikke utstyrt med en skapell. Derimot stryker hun en vanskelig identifiserbar gjenstand under pikens hake. Bildets fargetoner minner om Manets – mye svart og grått, men Schjelderup gjør samtidig bruk av et clair-obscur lys som var vanlig i senromantikken, men ikke ble brukt særlig mye av realistene. For hun lar piken stå klart frem, mens den gamle konen står i halvskyggen. Denne blandingen av ulike stilelementer var nokså karakteristisk for sjangerbildene hennes. Bildet ble utstilt på Høstutstillingen i 1887 og fikk gode kritikker.

Schjelderup nådde nok lengst i portrettene sine. Portrettet av Amalie Skram (1882) er hennes mesterstykke, både koloristisk og karaktermessig. Men portrettene av Edvard Grieg og Johan Bøgh er nesten på samme nivå. Det gjelder også det lille selvportrettet med sine intense farger.

«En operation», 1887.
«An Operation»