Reidar Aulie (1904 – 1977)

Reidar Aulie var på flere måter en typisk representant for mellomkrigsidens norske kunstnere.

Han var først elev av Christian Krohg og førte videre hans politisk-bevisste maleri, men han fikk etter Krohgs avgang Matisse-eleven Axel Revold som lærer. Og det ga Aulie en sterk formbevissthet av fransk merke – man skulle tenke rektangulært og la formatets proporsjoner bestemme bildets formoppdeling. Samtidig var Matisse-elevene opptatt av et norsk fargesyn, tuftet på folkekunstens treklanger. Dette passet godt med deres nasjonale visjoner, som var parret med et sosial-demokratisk livssyn. Aulie sto nok politisk mer til venstre, men selv i et bilde som Tendens (1931) er han langt fra noen plakatkunstner. For bildet er merkelig ambivalent, og akkurat derfor interessant. Utover på 1930-tallet blir han mer og mer opptatt av enkeltskjebner, ofte plassert i en viss novellistisk ramme. Som i Albert, kelneren som etter dagens triste travelhet har gått og hengt seg over de uryddede bordene.

I Griegsamlingens Midtsommer (u. dat.) ser vi noen mennesker gå i en liten prosesjon ledet av en mann med trekkspill. De lett skjeve og skakke trehusene i bakgrunnen, så typisk for Aulies stil, er malt i brune, hvite, gule og blå farger og antyder et østkantmiljø. Det forsterkes av aktørenes utseende og påkledning. Det er noe fattigslig over denne scenen, noe trist og kramp­aktig. Man vil så gjerne feire, men makter ikke mer enn en spinkel prosesjon i hatt og frakk til trekkspillmusikk. Forskjellen fra Astrups ville og hedenske St. Hans-feiringer er mildt sagt stor. Og likevel – Aulie har gitt bildet noen fargeklanger som utløser den feststemning som aktørene selv ikke klarer å få til. Slik handler bildet like mye om kunstens (og mer spesifikt fargenes) muligheter enn en midtsommer på østkanten.

I Hage med blomstrende frukttrær (1960) er tilsynelatende både det politiske og det novel­listiske borte. I bakgrunnen ser vi en stenmur med et lite tårn til venstre som innrammer en frukthage med to små hus, eller snarere skur, som nærmest ligner dem vi finner i kolonihager. Bak muren til høyre skimter vi et større stenhus – kanskje en ruin av et eller annet gammelt bygg. Det treet vi først får øye på – til venstre foran tårnet – er stort og ruvende, men uten en eneste blomst. De langt mer beskjedne trærne lenger  inne i bildet derimot blomstrer på bare grener, slik visse treslag gjør tidlig om våren. Likevel er det noe underlig uavklart over dette bildet, slik det så ofte er i Aulies malerier, og i Johan Borgens noveller. Men fargene og formene gir det likevel liv og bevegelse.

Midtsommer, udatert