Alle elskar korps – anten dei veit det eller ikkje.  Os skulekorps

Alle elskar korps – anten dei veit det eller ikkje. Os skulekorps

Alle elskar korps – anten dei veit det eller ikkje

Os skulekorps med vener inviterer til inkluderande FESTKONSERT som osar av musikk og speleglede!