Arne Ekeland – Salgsutstilling. 18. april – 13. mai

Arne Ekeland – Salgsutstilling. 18. april – 13. mai

Utstillingsåpning onsdag 18. april kl. 18 – 20
Servering av forfriskninger.
Arne Ekeland (1908 – 1994) var en av forrige århundres mest betydelige norske kunstnere. Han ble utdannet på Statens Kunstakademi under Axel Revold og var i hele sitt kunstneriske virke påvirket av den form for geometrisk komposisjon og fargeholdning som han lærte der. Interessen for italiensk renessansemaleri kan nok også spores tilbake til interessen for den geometriske oppbyggingen av bildet. Men han var også åpen for samtidens internasjonale tendenser og bearbeidet impulser fra både ekspresjonisme og surrealisme, i kombinasjon med renessansemaleri, til sitt eget personlige uttrykk. Hans verk har ofte et sosialt og politisk budskap, gjerne med revolusjonære og utopiske overtoner, og han var hele sitt liv medlem av Norges kommunistiske parti. Mest kjent er kanskje hans store figurmalerier med symbolsk og utopisk tematikk, men produksjonen hans var stor, og besto også av et mangfold av arbeider i mindre format. Noen av disse arbeidene vil være å se på utstillingen i Griegsamlingen.