Astrid Sleire – REST – Keramikk

Astrid Sleire – REST – Keramikk

Åpning lørdag 20 september 2014 kl. 15.00. Innledning ved Anne Helen Mydland, professor ved Kunsthøgskolen i Bergen og musikk ved Grandma`s Tea Party
Astrid Sleire er bosatt og har sin virksomhet i Bergen. Hun har hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen, og har undervist på fagområde keramikk ved KHiB i over 10 år. Hun har utført flere kunstoppdrag i offentlig rom og hun har deltatt med arbeider på utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av de siste fire årene har hun kombinert allerede laget keramikk (readymade) og betong i sine arbeider. Nå går hun løs på mulighetene og utfordringene rommet i Galleri Hvelvet har å by på. Inspirasjonen fra et ferdigstilt utsmykkingsprosjekt der et restparti av halvferdige uglaserte fliser lå og ventet, satte arbeidet med Oseanautstillingen i gang. Dette materialet er bygget videre på, med et hovedfokus på glaserte farger som er omsluttet av grå betong i fliseaktige objekter. (Tittelen REST referer til det som er igjen; bit /bruddstykke/del/ beholdning.) I Galleri Hvelvet vises en serie med en mengde av massive betongkvadrater som presenteres liggende på en lav sokkel. Astrid Sleire er i aller høyeste grad en representant for en gruppe kunstnere som har sitt utspring i et bestemt fag, i dette tilfellet altså keramikk, men som har forlatt kravet om, og behovet for, å produsere kunstobjekter som har en klar funksjon. Dette er på ingen måte en ny tradisjon, idet bruksaspektet i kunsthåndverket ble forlatt tidlig på 1970-tallet. Selv om det fortsatt produseres brukervennlig kunsthåndverk i Norge, er det ingen tvil om at kunsthåndverkerens stilling er betraktelig styrket og nå er sidestilt med utøvere av den frie kunsten. Dette kan synes selvsagt i dag, men er altså resultat av en lang kunstpolitisk utvikling. Galleri Hvelvet har produsert en rekke utstillinger med keramikk –og tekstilkunst av ypperste klasse, og det er en glede for oss å kunne vise Astrid Sleires arbeid her i Oseana. Utstillingen står til 19.10. 2014