Bjarne Svanøe

Bjarne Svanøe

(Scroll down for English)
Bjarne Svanøe: Malerier og Tegninger
Bjarne Svanøes arbeider står i en lang koloristisk og malerisk tradisjon der kunsthistoriske retninger som realisme og impresjonisme er aktuelle referanser, men den høyt oppdrevne fargebruken og de energiske strøkene som karakteriserer maleriene hans de senere årene, gir assosiasjoner til mer ekspressive uttrykk og er spor av en personlig, intuitiv arbeidsmåte. Han arbeider alltid ut fra sette motiver, som han så bearbeider mot et mer abstrahert, men alltid gjenkjennelig uttrykk. Både landskapene og tidligere arbeider med musikkmotiver er velkjente og verdsatte blant mange kunstelskere i Norge. Tegningene – situasjonsskisser fra gate- og storbyliv – har en umiddelbar karakter av førsteinntrykk, nærmest croqui-aktig i streken og med innslag av utflytende farge i akvarell.
Bjarne Svanøe er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, Bergen og Statens Kunstakademi, Oslo. Utstillingen er hans andre på Oseana, og han er også representert i Griegsamlingen.
 
Bjarne Svanøe: Paintings and Drawings
The works of Bjarne Svanøe are situated in a colorist, painterly tradition, and it seems relevant to associate to historical movements as realism and impressionism. However, the intensity of his use of color and the energetic brushstrokes typical for his paintings the last years, seem connected to a more expressionist tradition, and are traces of a personal and intuitive way of working. His point of departure is always a motive, something seen, that is further processed towards a more abstract but always recognizable result. His landscapes and music motives are well known and highly appreciated by many art lovers in Norway. The drawings – sketches of situations from streets and urban life – gives an impression of something immediate, almost croquis-like in its execution combined with elements of flowing watercolors.
Bjarne Svanøe got his education at the academies both in Bergen and Oslo. This exhibition is his second at Oseana, and works of his are also represented in the Grieg Collection.