Cecilia Jonsson: Contemporary Diagram – Berlin. 15.08. – 6.09.

Cecilia Jonsson: Contemporary Diagram – Berlin. 15.08. – 6.09.

(Foto: Roman März)
CONTEMPORARY DIAGRAM – BERLIN er resultatet av et avgrenset forskningsprosjekt Cecilia Jonsson utviklet under et gjesteopphold ved Berliner Wasserbetriebes forskningsanlegg for avløpsvann i Berlin-Neukölln. Inspirert av den norske fysikeren Carl Anton Bjerknes’ (1825 – 1903) hydrodynamiske eksperimenter på slutten av 1800-tallet, der han blant annet forsket på væskers mekaniske bevegelser, undersøkte hun lyd og musikks påvirkning på vekst og dannelse av mikroorganismer. Åtte jernplater ble senket ned i separate kar og tilført hver sine lydbilder før de ble omsluttet av kloakkvann. Jonsson eksponerte bakteriene for infra– og ultralyd, forskjellige hørbare frekvenser og musikk. Kloakken er rik på mikroorganismer som responderte ulikt på lydbildene, og som dermed utløste svært forskjellige korrosjonsprosesser på jernplatene. I utstillingen inngår de åtte korroderte jernplatene med lyd i en installasjon sammen med fotodokumentasjon, video, Argyrotype, artefakter og kunstneriske forskningsnotater – et Gesamtkunstwerk der eksperiment, metode og estetikk danner en poetisk helhet.
 
CONTEMPORARY DIAGRAM – BERLIN ble organisert og utviklet med støtte av den tyske lydkunstorganisasjonen Singuhr e.V. i samarbeid med Schering Stiftung, Berliner Wasserbetriebe og Bergen kommune. Prosjektet er tidligere vist under Berlin Artweek ved Ernst Schering Foundation, Berlin (2018) og Greenlightdistrict ved Telemark Kunstsenter, Skien (2019). 
 
Cecilia Jonsson (f. 1980, Sverige) arbeider tverrfaglig med en rekke ulike media og uttrykk, innenfor installasjon, skulptur, lyd og video. Hun gikk ut med en master i kunst fra Bergen kunsthøgskole og det nordiske lydkunstprogrammet i 2012 og har også studert kunst og syntetisk biologi ved Aalto University i Helsinki (2014). Hun har stilt ut omfattende både i Europa, Asia og Australia. Jonsson har mottatt en rekke internasjonale priser og hederlige omtaler for sine arbeider, blant annet COAL Art and Environmental Prize (2018), Prix Ars Electronica, Hybrid Art (2017), Bio Art & Design Awards (2016) og VIDA 16.0 Art & Artificial Life International Awards (2014). Hun bor og arbeider i Amsterdam og Bergen, og for tiden er hun gjestekunstner ved Nordisk Kunstnarsenter Dale, i Sunnfjord, Vestland.
Les mer om Cecilia Jonsson her: https://www.ceciliajonsson.com/
Utstillingen er støttet av Kulturrådet.
 
Gratis inngang.
På grunn av hensyn til smittevern vil tilgang til åpningarrangementet være begrenset til 50 personer om gangen.
—————————————————————————————————–
Smittevern:
Din innsats gjør en forskjell. Følg rådene fra Folkehelseinstituttet når du besøker Oseana:
Hold avstand på minst en meter til andre
Vask hendene
Bruk papirlommetørkle eller albuekroken ved hoste
Unngå kontakt med felles overflater
Oseana har intensivert vask av hyppige kontaktpunkter i huset, og følger de generelle hygieneråda fra Folkehelseinstituttet. Personar med symptomer på luftveisinfeksjon oppfordres til å holde seg hjemme.