Grethe Unstad – Fargebevegelser

Grethe Unstad – Fargebevegelser

Hun utforsker maleriet med begrensede virkemidler ved å bruke to farger, eller et begrenset antall farger opp mot hverandre.
På utstillingen i Galleri Hvelvet ønsker hun å si noe om fargens relativitet og at hver enkelt farge defineres av fargene de står i forhold til. Det er undersøkelser av fargeplan og fargenes uendelige forandelighet som er den bærende gestalten i hennes prosjekt. Teknikken hun har brukt er eggoljetempera, hvor egg er en del av bindemiddelet. Eggoljetempera gir flaten en helt spesiell kvalitet med sin transparente egenskap, og er en maleteknikken vi kjenner fra tidlig middelalder. Den baserer seg på å blande to ikke-blandbare matrialer, nemlig olje og vann, hvor det altså er egget som binder disse sammen. Ordet tempera betyr da også «å blande i riktig forhold». Denne teknikken var enerådende inntil den rene oljemalingen kom på 1400-tallet, og er kjent for sin forfinede transparens, samtidig som selve fargen var jevn og intens. Grethe Unstad er født og oppvokst i Stjørdal. Hun har sin kunstutdanning fra Kunstskolen i Kabelvåg, og Vestlandets kunstakademi, avgangsår 1992.
Hun har vært tilknyttet Kunstskolen i Bergen siden 1990, fra 2005 også som rektor. Siden debututstillingen i 1995 har hun hatt en rekke separatutstillinger over hele Norge, hun er innkjøpt av flere nasjonale samlinger, og står bak mange utsmykningsprosjekter. Bl.a. Apeltun skole og St. Olavs Hospital i Trondheim. Det er en stor glede for oss på Osenana kunst- og kultursenter å kunne presentere Unstads malerier i Galleri Hvelvet! Utstilling er støttet av Norsk Kulturråd.   Utstillingen står fra 21.2. til 29.3. 2015