Helene Førde

Helene Førde

Helene Førde er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og har allerede markert seg på en rekke utstillinger i Norge og utlandet.
Hun arbeider i all hovedsak med installasjon, og til utstillingen i Galleri Hvelvet har hun forholdt seg til geografien omkring Oseana. I kunstverdenen går en slik metode under begrepet «stedsspesifikk» kunst. Her kan kunstarbeidene enten speile omgivelsene, eller så kan deler av fysiske objekter landskapet bringes inn i utstillingsrommet. Stedets historie kan og brukes som inspirasjon til arbeidet med utstillingen. På denne måten blir det lokale særpreg en del av kunsten, og med det kan kunstarbeidene gi ny innsikt og en påminnelsse om den nære historie og natur.