Kari Dyrdal – WATERMARKS

Kari Dyrdal – WATERMARKS

Å bruke vevde tepper/»billedtepper» til å visualisere og tekstualisere fenomen og hendelser er gammel historie – Kari Dyrdal står i denne historien, men i egen samtid og med ny teknologi.
Alle hennes arbeider plasserer seg mellom representasjon og abstraksjon, virkelighet og illusjon.
Dyrdal har i sine siste tepper tatt utgangspunkt i vann, en felles referanse for oss alle og en tilstand som gir oss utgangspunkt for egne refleksjoner. Arbeidene som vises i Oseana er deler av  prosjektet   WATER MARKS.            
 
Konseptet rundt teppene i WATER MARKS er tredelt:
 
–          vann merker oss, – universal tilstand som oppleves av alle, en mental tilstand å bli borte i
–          vannmerker; tegn og mønster i stadig endring, strukturer og tegninger
–          vannmerke som ekthetsstempel
–          fascinasjonen ved å binde det flyktige – i vev
 
Arbeidene er utviklet og utført ved Textielmuseum Tilburg, NL