Kerstin Juhlin & Marit Tunestveit Dyre – Skulptur

Kerstin Juhlin & Marit Tunestveit Dyre – Skulptur

Kerstin Juhlin og Marit Tunestveit Dyre har samarbeidet siden slutten av sin Masterutdanning i Kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen. En felles interesse for tekstil som materiale og et ønske om å invitere publikum, ja rett og slett, inn i selve kunstverkene bragte dem sammen.
Juhlin og Tunestveit Dyre sine arbeider er godt forankret i den konseptuelle tradisjonen som oppsto i USA på 1960- og 70-tallet. Den konseptuelle, eller den idèbaserte, kunsten gikk da bort fra den historiske tradisjonen om at all kunst på en eller annen måte skulle bevege betrakteren på en estetisk måte, og dreide fokuset mot selve prosessen som kunst blir til ved. Altså er selve ideen bak et kunstnerisk verk like viktig som det ferdige verket.
Kerstin Juhlin og Marit Tunestveit Dyre sin arbeider som vil bli vist i Galleri Hvelvet på Oseana beveger seg i tillegg over i den relasjonelle estetikken, der kunsten som oppstår i selve møtet mellom mennesker, idet det er lagt opp til en svært aktiv deltaking fra publikum. Dermed er det de menneskelige møtene som oppstår publikum imellom som fullfører Juhlin og Tunestveit Dyres prosjekt. Selv om konseptkunsten er beskrevet som en vanskelig tilgjengelig uttrykksform arbeider Juhlin og Tunestveit Dyre på en nesten oppsiktsvekkende imøtekommende og åpen måte i forhold til sitt publikum; tekstil er bl.a. valgt fordi det er et mykt og gjenkjennelig materiale for de aller fleste. Men denne åpne dialogen som vi som enkeltindivider blir invitert med på, kan også være tyngende og ubehagelige for noen, behovet for nettopp for å kunne forsvinne i en folkemengde er ikke en enkel posisjon å ta i utstillingen ”Uløste former”. Det paradoksale i våre ønsker om både å bli sett, men også å ha muligheten til å unndra oss oppmerksomhet er noe Tunestveit Dyre poengterer i sine tekstarbeider. Det er uvanlig at så unge kunstnere som Kerstin Juhlin og Marit Tunestveit Dyre kan oppvise en slik bevissthet om publikums rolle i forhold til et kunstverk, og det er gledelig for oss på Oseana kunst- og kultursenter å kunne vise deres utstilling i Galleri Hvelvet fra 25.10 til 16.11.
Kerstin Juhlin (1984) har en bachelor i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim NTNU og en master i kunst fra Kunst – og desighøyskulen i Bergen fra 2013. Marit Tunestveit Dyre (1983) har en bachelor i spesialisert kunst, tekstil og en master i kunst fra Kunst – og designhøyskulen i Bergen fra 2013. Begge bor og arbeider i Bergen. Benedickte Augustson Njaastad som jobber ved Bjørkhaug Arbeidsfellesskap i Arna har bidratt til det tekstile arbeidet i Juhlins verk.