Kunst og demens. Tilrettelagd omvising. 18.11. kl. 11.30 – 13.30

Kunst og demens. Tilrettelagd omvising. 18.11. kl. 11.30 – 13.30

Omvisinga er gratis og eit tilbod til menneske med demens, med følgjeperson. Ein treng ingen forkunnskap, og omvisninga blir spesielt tilrettelagd for dei påmelde. Alle får sitjeplassar ved kunstverka, og erfarne formidlarar syter for ein open samtale der alle kan bidra med eigne tankar og assosiasjonar. 
 
Vi avsluttar med kaffi og ein hyggeleg prat. Varer til 13:30.
Påmelding til evelyn@oseana.no seinast torsdag 14. november. Avgrensa plassar.
 
I samarbeid med Os kommune og med tilskot frå Os kulturelle spaserstokk.