Omvisning – Nye verk i Griegsamlingen

Omvisning – Nye verk i Griegsamlingen

Velkomen til omvising med Jørgen Larsson i utstillinga av nye verk innkjøpt siste året.

Nyinnkjøpte måleri av Bernt Tunold, Harald Sohlberg, Per Krohg, Nils Krantz og Xan Krohn forsterkar betydelege satsingar i samlinga, mens innkjøp av Elisabeth Sinding, Julie de Holmberg Krohn og Hjørdis Landmark viser ein økt merksamd på kvinnelege kunstnarar frå ulike kunsthistoriske epokar. Asta Nørregaard, Lul Krag og Leon Aurdal er ikkje representerte i samlinga tidlegare, mens vi har utvida representasjonen av velrenommerte kunstnarar som Kai Fjell og Eilif Amundsen. Av kunstnarar frå vår eigen samtid presenterer utstillinga arbeid av Lars Elling, Tom Kosmo, Arvid Pettersen og Anne Katrine Dolven.

Omvisninga er gratis, men publikum må ha billett grunna korona-restriksjonar og registrering.