Os Senioruniversitet: Ingun Lunde -Kampen om fortida i dagens Russland

Os Senioruniversitet: Ingun Lunde -Kampen om fortida i dagens Russland

Statleg historiepolitikk og sivilsamfunnets motstemmer

Ingunn Lunde er professor i russisk ved Universitetet i Bergen.
Foredraget trekk opp hovedlinjene i russisk historiepolitikk dei siste 10–15 åra.
Vi ser på kva for rolle statens historieforteljing spelar i russisk propaganda og i den stadig aukande militariseringa av det russiske samfunnet. Det statlege narrativet er blitt utfordra av standhaftige motstemmer i det russiske sivilsamfunnet, som menneskerettighetsorganisasjonen Memorial (Nobels fredspris 2022) og historikaren Juri Dmitrijev, og vi ser på vilkåra for denne motstanden i dag.