Os Senioruniversitet: Lasse Engesæter om kunstige ledd og hoftebrot

Os Senioruniversitet: Lasse Engesæter om kunstige ledd og hoftebrot

Lasse Engesæter er i høgste grad spesialist i ortopedi. Han har studert, arbeidd og forska for ortopedifaget ved ei rekke institusjonar og høgskular, mellom anna: Martina Hansens Ort. Hospital, Rikshospitalet, Sophies Minde, University of Illinois Chicago og Oxford GB. Han blei spesialist i generell ortopedi 1984 og i ortopedisk kirurgi i 1986. Lasse var tilsett ved HUS 1981-2017 og hadde fleire overlegestillingar, mellom anna for barneortopedi. Lasse Engesæter blei i september 2018 utnemnd til Riddar av 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Han er professor emeritus ved Klinisk institutt 1 på Haukeland, og nyt stor respekt både som forskar og ortoped.