Os Senioruniversitet: Munch Lund – Med æren i behold. Krigsseilerne.

Os Senioruniversitet: Munch Lund – Med æren i behold. Krigsseilerne.

Om norsk skipsfart og krigsseilerne.

Eilert Munch Lund er forfattar, filmskapar og fotograf. Han er sterkt engasjert i Noreg sin kystkultur og vår maritime kulturarv. Sidan 1992 har han skrive fleire bøker og skapt ei rekke filmproduksjonar (TV- og dokumentar) gjennom Munch Film og seinare Sjøfartsfilm.

Lund er tildelt «Sjømannsprisen» av A. Wilhelmsen Foundation som grunngjev det slik: «Eilert Munch Lund er tildelt Sjømannsprisen for 2010 for filmserien «Vår Maritime Kulturarv» der han på eit illustrerande og vyrdeleg vis blant anna dokumenterer kva den norske sjømann og hans familie til alle tider har vore for landet - i fred som i krig».

Nokre av hans siste filmproduksjonar er: «Norske Sjøfolk», (2007) «Krigsseglarane – med æren i behold» (2008), «Sjøfolk forteller, fra glansperioden i norsk skipsfart» (2009) og «Maritime kvinner – til sjøs og på land» (2010). - Hans siste bøker er: «Eventyret Austevoll» (2016), It’s a Lifestyle!: Grieg Seafood 1991-2017 (2017), «Kem va de?» Bergenske personleg-heitar på 1900 talet (2018) og eit lite eventyr om ei lang historie – «Dr. Holms Hotel, Geilo, 1909 – 2019»


Semesterkort (kjøpast hos Os senioruniversitet): fri inngang

Førehandsal og billettsal i døra, kr. 100,-