Os Senioruniversitet: Svein Olav Steindal -Musikk frå 1960- & 70-talet

Os Senioruniversitet: Svein Olav Steindal -Musikk frå 1960- & 70-talet

Svein Olav Steindal er pensjonert lærar og glad trubadur.
«Fløtepusar, merseybeat og hippiar, hootenanny, viseklubbar og protestsang- og litt country»

Svein Olav Steindal tek oss med på eit uhøgtidleg streiftog gjennom sjangrar innan pop og visesong på 1960-talet og litt inn på 1970-talet. Ta med songstemme, her vert det mange høve til å synge med!