UtseldTrygg i Bjørnafjorden 2021

Trygg i Bjørnafjorden 2021

Bjørnafjorden kommune og Pensjonistforbundet Bjørnafjorden inviterer til
TRYGG I BJØRNAFJORDEN 2021

Tema er «Leve heile livet»
Opning v/ ordførar Trine Lindborg
Program i Oseanasalen med lunsj og nytt frå kommunen
Foredrag Trude Drevland, leiar, Råd for et aldersvennlig Norge
Underhaldning med Sardinen singers

Treng du transport så kontakt kultureininga tlf. 948 53607 eller Fusa frivilligsentral 920 93716
(endringar grunna smittevernreglar kan skje)

TRYGG I BJØRNAFJORDEN 2021 skjer i trygge rammer som betyr maks 150 personar pr dag, og arrangement skjer to dagar for å nå flest mogleg.