Utvalde verk frå Griegsamlingen.

Utvalde verk frå Griegsamlingen.

Utstillinga viser verk av mellom andre Johan Christian Dahl, Nikolai Astrup, Fritz Thaulow, Peder Balke, Hans Fredrik Gude, Anders Askevold, Eilif Peterssen, Kai Fjell, Per Krohg, Julie de Holmberg Krohn, Xan Krohn, Gunnar Berg, Axel Ender, Arne Ekeland og Eilif Amundsen.
Smittevern:
Din innsats gjer ein forskjell. Følg råda frå Folkehelseinstituttet når du vitjar Oseana:
Hald avstand på minst ein meter til andre
Vask hendene
Bruk papirlommetørkle eller albogekroken ved hoste
Unngå kontakt med felles overflater
Oseana har intensivert vask av hyppige kontaktpunkt i huset, og følgjer dei generelle hygieneråda frå Folkehelseinstituttet. Personar med symptom på luftveisinfeksjon oppmodast om å halda seg heime.