Work in Progress – Utvalgte arbeider fra Griegsamlingen

Work in Progress – Utvalgte arbeider fra Griegsamlingen

Ethvert kunstverk er et unikt arbeid som taler for seg selv. Samtidig tolker vi det inn i ulike sammenhenger; sosiale, politiske, personlige og kunstneriske. I kunsthistorisk perspektiv ser vi på verket både som del av sin tid og i forhold til tidligere og senere kunst. Noen ganger opplever vi at møtet med et kunstnerisk arbeid påvirker, utdyper og til og med endrer erfaringen av andre arbeider. Kunsterfaringen er ikke stabil, og selv om det enkelte verk ikke forandrer seg i objektiv forstand, bidrar ulike presentasjoner og tolkninger til ulik forståelse. Det sies at verket fullføres først i møtet med betrakteren. På denne måten er all kunst i utvikling og forandring. De er ”works in progress.”
I denne utstillingen vises det til noen løse forbindelser mellom de utvalgte verkene i Griegsamlingen og de tre utstillingene av samtidskunst i Hvelvet denne våren. Utstillingen er delt inn i tre rom, ett for hver kunstner. Ikke fordi det nødvendigvis er noen direkte tematisk eller formal sammenheng mellom arbeidene; snarere er utvalget basert på fri assosiasjon. Og noen ganger ligger forbindelsene heller i motsetninger enn i likheter.
Det vises verk av Nicolai Astrup, Reidar Aulie, Marc Chagall, Arne Ekeland, Erling Enger, Thorvald Erichsen, Kai Fjell, Bjørn Hegranes, Thore Heramb, Jens Johannessen, Lars Jorde, Trudi Jæger, Ludvig Karsten, Theodor Kittelsen, Nils Krantz, Oda Lassen Krogh, Per Krogh, Carl Larsson, Ludvig Munthe, Rolf Nesch, Ole Jørgen Ness, Kjell Pahr-Iversen, Eilif Peterssen, Johannes Rian, Peter Skipper, Harald Sohlberg, Hanna Margrethe Grieg Stoltenberg, Fritz Thaulow, Torstein Torsteinson, Bernt Tunold, Anders Zorn.