Gunhild Sannes: Malerier

Gunhild Sannes’ nonfigurative malerier i store formater er karakterisert av gjennomskinnelige fargeflater og komplekse komposisjoner. Selv om motivene er abstrakte, er hun opptatt av klassiske prinsipper som det gylne snitt, og hun maler i den gamle teknikken eggtempera, en metode som øker fargenes dybde og kraft. I arbeidet med maleriene utfordrer hun stadig selv selv på hvor langt hun kan gå med forenkling, hvor stor plass én farge kan ta, hvor tett den kan være, og hvordan bygge opp slik at fargeflaten får dybde. Om sitt arbeide sier hun selv at det strekker seg mot hennes indre, men også utover, til det konkrete og taktile.

Gunhild Sannes gikk ut med Master i kunst fra Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, KMD, UiB i 2021, og har også en bachelor i Visuell kommunikasjon fra Institutt for design samme sted (2019). Hun har hatt soloutstillinger bl.a. i Slettebakken kirke, Bergen (2022), Nye Bokboden, Bergen, Galleri F14E, Kode 4, Bergen (2021) og Slakt galleri, Bergen Kjøtt (2020). Av gruppeutstillinger hun har deltatt i kan nevnes Østlandsutstillingen ved Nitja senter for samtidskunst (2022), Frekvens, Kunstnerforbundet (2021), Textile, Norsk trikotasjemuseum, Salhus (2020) og Frekvens Vol2, Galleri norske grafikere, Oslo (2018). Hun bor og arbeider i Bergen.