Organisasjon

Drifta av Oseana er organisert i eit kommunalt føretak (KF). Dette er eit selskap om lag på linje med eit aksjeselskap, med eige styre og tilsette. Os Kommunestyre har oppnemd følgjande styre for Oseana KF for 2019-2020:

Styremedlemmar:

 • Gert Atle Gundersen – Leiar
 • Daniel Skotheim – nestleiar
 • Petter Snare
 • Vidar Bratlund-Mæland
 • Susan H. Askvik
 • Liv Kolle-Holmefjord
 • Veronica S. Halhjem

Varamedlemmar:

 • Anita Lindvik Hjelle Sævareid
 • Terje Raunsgård
 • Jeanette Borgen Kallekleiv
 • Ruth Elin Midtbø
 • Vigdis Øvreeide
 • Lasse Nordahl Pedersen
 • Otto Lyssand