Organisasjon

Drifta av Oseana er organisert i eit kommunalt føretak (KF). Dette er eit selskap om lag på linje med eit aksjeselskap, med eige styre og tilsette. Os Kommunestyre har oppnemd følgjande styre for Oseana KF for 2019-2020:

Styremedlemmar:

 • Gert Atle Gundersen – Leiar
 • William Lindborg – nestleiar
 • Siren Tømmerbakke 
 • Vidar Bratlund-Mæland
 • Gustav Bahus
 • Torbjørg Brattabø
 • Jannicke Mitsem

Varamedlemmar:

 • Anita Lindvik Hjelle Sævareid
 • May Brit Haringstad Mjøs
 • Jan Helge Corneliussen
 • Marita Strønen
 • Susanne Lekven
 • Hans Petter Jørgensen
 • Otto Lyssand