Sponsorar

Oseanalauget er Oseana kunst- og kultursenter sitt eige sponsorlaug. Lauget består av verksemder og privatpersonar som alle har bidrege med midlar til bygging av senteret.

Medlemmene av Oseanalauget er plassert inn på ulike nivå i sponsorpyramiden.

  • Hovuddonator kr 65 mill
  • Hovudsamarbeidspartnar kr 3 mill
  • Sponsor kr 2 mill
  • Ambassadør kr 500 000
  • Oseanavenn kr 2 000 – 500 000

Oseanalauget si målsetting er å skapa begeistring for Oseana kunst- og kultursenter. Utan dette private engasjementet, og medlemmene i Oseanalauget sine økonomiske bidrag, hadde ikkje Oseana blitt ein realitet anno 2011!

Hovedsamarbeidspartnere

  • Grieg Foundation
  • Alutec AS
  • Strømberg Gruppen AS
  • Storbergen