Ordførarportrett – frå Ous til Bjørnafjorden

Griegsamlingen, 24. april – 23. mai 2021